Sklad√°me pre V√°s tie najv√ĹkonnejŇ°ie hern√© PC zostavy so vŇ°etkou starostlivosŇ•ou a l√°skou. Kvalitn√© komponenty s√ļ pre n√°s prioritou a preto naŇ°e hern√© pońć√≠tańće obsahuj√ļ vŇĺdy hardware len od osvedńćen√Ĺch a dlhorońćn√Ĺch v√Ĺrobcov. Aj napriek tomu sa snaŇĺ√≠me, aby to boli v r√°mci moŇĺnost√≠ st√°le lacn√© hern√© PC zostavy. Samozrejme s ohńĺadom na pomer cena | v√Ĺkon | kvalita. Zaklad√°me si na tom, aby naŇ°e hern√© PC zostavy boli v√Ĺkonovo optimalizovan√©. Znamen√° to, Ňĺe grafick√° karta m√° vŇĺdy dostatok v√Ĺpońćtov√©ho v√Ĺkonu od procesora tak, aby jej potenci√°l bol naplno vyuŇĺiŇ• a to plat√≠ aj o ostatn√Ĺch komponentoch, ktor√Ĺch kompatibilita v syst√©me je veńĺmi d√īleŇĺit√°. Cieńĺom je zamedziŇ• tzv. Bottleneck efektu, kedy z d√īvodu ńćo najniŇĺŇ°√≠ch n√°kladov na stavbu hern√©ho PC doch√°dza k priŇ°krcovaniu jeho v√Ĺkonu. Hern√© pońć√≠tańće s√ļ poh√°Ňąan√© super v√Ĺkonn√Ĺmi procesormi ako od Intelu, tak od AMD. O ich bezpeńćn√© teploty sa star√° v√§ńćŇ°inou RGB AIO vodn√© chladenie v uzavretom okruhu. Grafick√© karty NVIDIA GeForce s ńćipom RTX s√ļ potom Ň°tandardom pre vŇ°etky naŇ°e hern√© PC zostavy. VyberaŇ• si m√īŇĺete medzi pr√©miov√Ĺmi modelmi grafick√Ĺch kariet ako s√ļ MSI SUPRIM X | Gainward Phantom | GIGABYTE Aorus alebo ASUS ROG STRIX. Po vizu√°lnej str√°nke nech√Ĺbaj√ļ v Ňĺiadnom hernom PC farebn√© RGB vetr√°ky, RGB operańćn√© pam√§te aj RGB chladenie. PC skriŇąa je vyberan√° s ohńĺadom na pouŇĺit√© materi√°ly a schopnosŇ• odv√°dzaŇ• teplo. Ak m√°te nejak√© Ň°peci√°lne priania, nev√°hajte n√°m nap√≠saŇ•, spolońćne sa na to Ňĺmurkneme. Prajeme Ň°Ň•astn√Ĺ v√Ĺber.