Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Kupujúci má tiež možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncového zariadenia, napríklad tým, že spustia vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prezerania.

  

  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, o súkromí a elektronických komunikáciách, hovorí aj o účele súborov cookies a ochrane súkromia pri návšteve internetových stránok. Preto považujeme za nutné Vás informovať o účele týchto súborov a ukladaní informácií, ktoré sa umiestňujú do Vášho počítača (tabletu, telefónu) pri návšteve našej stránky.

 

  

Čo sú súbory cookies

  

Súbory cookies sú textové súbory s malou veľkosťou, ktoré sa pri návšteve stránok ukladajú do Vášho počítača a iných elektronických zariadení používajúcich prezeranie stránok.

   

Účel súborov cookies 

  

Účel súborov cookies je čisto štatistický a sú používané na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej stránke a zlepšenie služieb pre Vás. Využívame ich aj na vylepšenie našej stránky a zjednodušenie nakupovania prostredníctvom našich stránok.

 

Použitie súborov cookies 

     

• pre bezpečnejšie prihlasovanie na stránku a Vašu identifikáciu

• na zapamätanie produktov, ktoré ste vložili do košíka počas Vašej návštevy, pri prechode do pokladne a pri ukončení nákupu

• používané sú aj pri identifikácii predvolieb, ako je Váš jazyk, veľkosť textu a rozloženie stránky, zjednodušuje to tak prezeranie našich stránok

• vďaka súborom cookie vyhotovujeme štatistiky, ktoré nám pomáhajú pri vyhodnocovaní štatistík o návštevnosti webu a jednotlivých stránok; informácie zo štatistických údajov sú využité na marketingové účely a plánovanie.

 

    

Zhromažďovanie informácií zo súborov cookies:

    

V súboroch cookies sú zhromažďované informácie o používaní našich stránok. Vaše osobné údaje sú však naďalej nedotknuté! Ukladáme len jedinečný identifikátor Vašej návštevy, ktorý nám pomôže rozpnoznať Vás pri ďalšej návšteve a poskytnúť Vám tak nastavenia, Vaše preferencie, ktoré ste si zvolili pri poslednej návšteve našich stránok.

   

Typy súborov cookies:

    

• Súbory cookies relácie: dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas návštevy, po jej ukončení sa odstráni.

• Trvalé súbory cookies: uchovávajú sa v počítači dlhšiu dobu, obvykle 30 dní. Tento typ súborov cookie je nutný, pokiaľ potrebujeme rozpoznať Vašu návštevu na dlhšiu dobu, než len jednorazovo.

   

    

Správa súborov cookies:

  

Väčšina komerčne používaných internetových prehliadačov, ako je Firefox Mozilla, Opera, Internet Explorer, Google Chrome a iné, poskytuje správu súborov cookie v menu nastavenia internetového prehliadača.

   

Správa obvykle obsahuje tieto položky:

• prezeranie súborov cookies

• povolenie súborov cookies

• zakázanie všetkých alebo vybraných súborov cookies

• zakázanie všetkých súborov cookies po zatvorení prehliadača

• blokovanie súborov cookies

• prijímanie oznámení po prijatí súborov cookies

 

    

Pokiaľ máte vo Vašom internetovom prehliadači zakázané používanie súborov cookies, môže sa stať, že niektoré časti našich stránok nebudú pre Vás dostupné. Nedostupné by mohli byť aj niektoré služby, ako nákupný košík, a tento stav vašich nastavení v internetovom prehliadači sa môže prejaviť aj pri prezeraní našej internetovej stránky. Ak zvolíte v nastavení Vášho internetového prehliadača odstránenie všetkých súborov cookie, po zatvorení prehliadača sa tieto odstránia. Pokiaľ nemáte v nastavení prehliadača odmietanie súborov cookie, náš systém ich vytvorí okamžite pri návšteve našej stránky.